در مواقع لزوم كه خريدار با توافق فروشگاه يك تماس اقدام به بازگرداندن محصول نمايد، هزینه کالا ظرف مدت 3 روز کاری پس از تایید عودت کالا به یک تماس، مسترد می­ گردد.