فروشگاه اینترنتی یک تماس تا اطلاع ثانوی سرویسی ارائه نمی دهد.
با تشکر از توجه شما

فروشگاه الکترونیکی یک تماس به پاس قدردانی از مشتریان خود، هر ماهه اقدام به برگزاری قرعه کشی بین خریدارانی که مبلغ سفارش آنها بالای یک میلیون تومان می باشد، نموده و به رسم یادبود هدایای ارزشمندی به ایشان اهدا می نماید.

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد

 

سرکار خانم .............. با شماره همکاری ............... شاغل در واحد